Vi har spisskompetanse i eiendomsmegling og eiendomsoppgjør opparbeidet gjennom lang erfaring.

Forøvrig hjelper vi gjerne med salg av ale typer boliger, tomter og fritidseiendommer. 

Videre kan vi bistå med arbeid i forbindelse med utskilling av tomter og seksjonering av eiendom.  

 Vår ambisjon er å utføre et faglig godt arbeid med god service og 
derigjennom unngå at der oppstår problemer i ettertid knyttet til eiendomsoverdragelsen.

Ta gjerne kontakt for et uforpliktende møte: 

       Paradis Eiendomsmegling AS, v/Perry Fedje
Tlf. 5560 4032 - mobil 9341 1748
Epost: perry@paradiseiendom.no

 Advokat Johan Martens
Tlf. 93 22 62 52
Epost:  advokat@johanmartens.no
For honorar se hjemmeside.

   Vår adresse er Jacob Kjødes veg 15, Paradis, Bergen.

For kontakt med takstmann:

Kjell-Erik Nilsen
Tlf.: 900 76 791
E-post: ke-nilsen@outlook.com

Ønsker du å selge boligen din selv, kan vi veilede deg gjennom salgsprosessen!

Vi kan:
 • gi råd om gjennomføring av salget
 • være behjelpelig med innhenting av grunnboksutskrift og kommunale opplysninger om eiendommen.
 • sørge for kontakt med takstmann for utarbeidelse av takst/tilstandsrapport.
 • bistå i fastsetting av pris på eiendommen.
 • hjelpe å lage salgsoppgave og gi råd om hvor og hvordan det skal annonseres.
 • låne ut visningsskilt til fellesvisninger.
 • gjennomføre budrunden.
 • skrive ut kontrakt, formalisere den bindende avtalen skriftlig i en kjøpekontrakt.
 • gjennomføre oppgjøret, motta betaling, tinglyse og slette heftelser, utbetale oppgjøret.

Når kjøper er funnet, kan vi hjelpe med å:

 • skrive ut kjøpekontrakt basert på inngått avtale.
 • skrive ut skjøte, pantesperredokument og øvrige nødvendige dokumenter.
 • gjennomføre oppgjøret ved at kjøpesummen innbetales til klientkonto, før overtagelse.
 • overskjøte eiendommen.
 • tinglyse nytt pant.
 • sette opp oppgjørsoppstilling.
 • betale dokumentavgift og tinglysingsgebyr. 
 • slette heftelser ved å innfri lån som hefter på eiendommen.